r
_

HET GEBOUWAtrium Terra Nova, een ontwikkeling van Breevast, bestaat uit vier geschakelde gebouwen van totaal ongeveer 30.600 vierkante meter vvo. kantoorruimte. Elk gebouw draagt de naam van een werelddeel: Azië, Afrika, Australië en Amerika. Het complex biedt ruime parkeervoorzieningen in de onderliggende stallinggarage en op het omliggende terrein. De interne koppeling van de gebouwen waarborgt flexibele huurmogelijkheden. De vier gebouwdelen beschikken over afzonderlijke installaties. Met maatregelen als de WKO-installatie worden de gebouwen verduurzaamd: het energielabel verbetert naar label A (EPA-methodiek).


D
e strategische ligging van het gebouw en het imposante karakter van het atrium zorgen voor grote herkenbaarheid. Het complex heeft een open karakter richting de Boerhaavelaan, alwaar het gebouw ontsloten is. Door het nieuwe atrium krijgt het eerder gerealiseerde gebouwencomplex een geweldige uitstraling, zowel in de gemeente Zoetermeer als de regio Haaglanden. Het circa 22 meter hoge atrium ligt tussen de gebouwdelen Azië, Afrika en Australië. Een indrukwekkende entree voor u, uw medewerkers en uw bezoekers! De onderliggende garage heeft een directe toegang tot het atrium. Gebouwdeel Amerika heeft een eigen entree.

In het atrium is ruime aandacht voor verlichting, akoestiek en hoogwaardig materiaalgebruik. De vele groenvoorzieningen sluiten naadloos aan op het groene karakter van de Boerhaavelaan. Dit alles draagt bij aan een enerverende en uitdagende (werk)omgeving en een plezierig verblijfsklimaat.