r
_

DUURZAAMHEIDDe gemeente Zoetermeer wil tot de top tien van duurzaamste gemeenten van Nederland behoren. Atrium Terra Nova draagt bij aan deze ambitieuze groenambitie. Het kantoorgebouw voegt duurzame kwaliteit aan de gemeente toe dankzij het besparen en optimaliseren van energieverbruik en het stimuleren van alternatieve energiebronnen.


Met de realisatie van de WKO-installatie (een energie-opslagsysteem in de bodem) wordt de warmte- en koudevraag van de gebruiker op zeer energiebewuste wijze gegenereerd. Voor de basislevering wordt gebruikgemaakt van duurzaam opgewekte warmte en koude met een zeer energie efficiënt gesloten systeem van warmte- en koudelevering door thermische opslag in de bodem.

Hierdoor wordt een veel kleiner of zelfs helemaal geen beroep gedaan op de traditionele warmte- en koude-opwekkers in de vorm van gasgestookte c.v.-ketels en compressiekoelmachines. Met deze opwekkingsmethode kan, in combinatie met de inkoop van groene stroom, een CO2-reductie worden behaald van maar liefst circa 87% en een energiebesparing van 51%!

Verlichting is in hedendaagse kantoorgebouwen één van de grote energiegebruikers. Om die reden kunnen, in overleg met de gebruiker, alle kantoren worden uitgerust met hoogfrequente energiezuinige verlichtingsarmaturen. In combinatie met daglichtafhankelijke dimregeling (aan gevelzijde) en aanwezigheidsdetectie kan een reductie op de benodigde verlichtingsenergie van ca 40% tot 50% gerealiseerd worden. Dit is afhankelijk van de gebruiksintensiteit van het kantoorgebouw en de finale inrichting. Belangrijk bijkomend voordeel is dat deze energie in de zomerperiode ook niet gekoeld hoeft te worden.

Met de realisatie van de WKO-installatie zal het energielabel, inclusief allerlei aanpassingen aan de verlichtingsinstallatie, als daglichtschakeling/ veegschakeling en aanwezigheidsdetectie, van de gebouwdelen Azië, Afrika en Australië verbeteren naar label A!

Naast de gehanteerde EPA-methodiek komt Atrium Terra Nova voor de onderdelen ‘Asset’ en ‘Beheer’ in aanmerking voor het ‘very good’ certificaat conform de BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik methodiek. Een bijzonder goede prestatie voor een bestaand gebouw van dit kaliber.