r
_

TECHNISCHE OMSCHRIJVING


 

Algemeen
 • Atrium Terra Nova beslaat totaal ongeveer 30.600 vierkante meter vvo. kantoorruimte. Dit is als volgt verdeeld over de vier gebouwdelen: Azië (10.400 m2), Afrika en Australië (8.900 m2) en Amerika (11.300 m2). De gebouwen zijn intern aan elkaar gekoppeld, zodat u flexibel bent in uw huurmogelijkheden. Ook deelverhuur is een optie. De asymmetrisch gelegen kernen huisvesten de representatieve toiletgroepen en bieden de mogelijkheid de vloer te voorzien van twee entrees. Ook dit biedt u de nodige flexibiliteit.
 • Van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant bouwkundig plafond bedraagt 2,94 meter. Van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant systeemplafond 2,60 meter.

 


Vrij indeelbare vloeren
 • Een standaardvloer bedraagt circa 225 tot 800 vierkante meter vvo. en is optimaal indeelbaar per 1,50 meter. Er zijn diverse indelingsvarianten mogelijk: zowel een kantoortuin als een cellenkantoor zijn uitstekend te realiseren. Ook tussenvormen die voortkomen uit het Nieuwe Werken (HNW) zijn goed te implementeren door de goed doordachte hoofdopzet. Zowel (installatie)technisch als functioneel kan uw organisatie optimaal gefaciliteerd worden. Alle typen (individuele)werk- en overlegplekken kunnen gerealiseerd worden, inclusief (centrale) ontmoetingsgebieden als huiskamers, koffiecounters,  loungeplekken, multifunctionele lunchruimten enz. Het atrium fungeert als sociale ontmoetingsplaats. Dit atrium vormt eveneens een eigen herkenbare entree, dat de identiteit van uw organisatie zal vergroten!

  .

 • De  stramienmaat is 7,50 meter. De wanden zijn in te delen op afstanden van 1,50 meter. Dit is uitermate voordelig en levert per tweepersoonskamer een besparing op van 3,2 m2 (0,6×5,4).

Plafonds
 • Systeemplafonds, bandraster op 1,50 meter.

Vloerbelasting
 • De maximale vloerbelasting varieert tussen de 250 (verdiepingen) en 450 kg/m2 (begane grond) voor gebouwdelen Azië, Afrika en Australië. Voor Amerika varieert deze van 250 tot 1.000 kg/m2.

Verlichting
 • Voor de kantoren is gekozen voor hoogfrequente armaturen in het plafond. De installatie in de kantoorzones is zodanig opgebouwd dat schakeling per module van 3,0 meter mogelijk is. Het verlichtingsniveau in de kantoren is gemiddeld 450 à 500 lux.

Brandveiligheid
 • Het gebouw is voorzien van een volledig gecertificeerd brandmeldinstallatie met doormelding en een ontruimingsinstallatie type B.

Infrastructuur bekabeling
 • Boven het verlaagde plafond en langs de buitengevel zijn respectievelijk elektragoten c.q. wandgoten aangebracht met scheidingschotten voor databekabeling en sterkstroom.
 • Het aanbrengen van vloergoten en -potten is constructief mogelijk.

Liften
 • In de centrale hallen zijn , per gebouwdeel, personenliften aanwezig. Eén daarvan kan gebruikt worden als brandweerlift.
 • Gebouwdeel Azië heeft twee liften van 15 personen en 1200 kg.
 • Gebouwdeel Afrika heeft twee liften van 12 personen en 900 kg.
 • Gebouwdeel Australië beschikt over twee liften van 10 personen en 750 kg.
 • Amerika heeft twee liften van 20 personen en 1500 kg.
 • Tussen de gebouwdelen Azië en Afrika is een goederenlift aanwezig van 1500 kg.

Parkeren
 • Totaal beschikt het complex over 633 parkeerplaatsen. Hiervan bevinden zich 162 in de stallinggarage onder het atrium (op 1,30 meter onder maaiveld).
 • Gebouwdeel Amerika beschikt over een eigen stallinggarage voor 30 parkeerplaatsen.
 • De parkeernorm bedraagt ca 1:55 vierkante meter b.v.o.
 • Het (parkeer)terrein is middels een parkeertoegangssysteem afgesloten voor onbevoegden, zodat parkeerplaatsen gegarandeerd ter beschikking staan van de gebruikers.
 • De stallinggarage is afgesloten met hekwerken. Ter plaatse van de toegangen (twee stuks) verzorgen speedgates de toegang.
 • De stallinggarage onder het atrium (drie gezamenlijke gebouwdelen) heeft een directe toegang tot het atrium.