r
_

PARKEREN


 

Onder het nieuwe atrium komt een stallinggarage. Dit is een uitbreiding van de bestaande garage, die nu reeds half halfverdiept en onder de bestaande bebouwing is gesitueerd. De nieuwe garage steekt uit onder de nieuwe entreehal en vormt in feite zo een half verhoogd plein.


Specificaties
  • De gebouwdelen Azië, Afrika en Australië beschikken over een niet-besloten halfverdiepte stallinggarage voor ca. 162 parkeerplaatsen.
  • Gebouwdeel Amerika beschikt over een eigen niet-besloten stallinggarage voor 30 parkeerplaatsen.
  • Op maaiveldniveau zijn er ca. 441 parkeerplaatsen beschikbaar voor de vier gebouwdelen.
  • De stallinggarage onder het atrium (drie gezamenlijke gebouwdelen) heeft een directe toegang tot het atrium.

De parkeernorm
  • Voor het kantorencomplex is 1 op 55 vierkante meter b.v.o..